Vystúpenia


24. apríl 2013 - Ľubo vystúpil na podujatiach organizovaných Maticou slovenskou v rámci tradičného festivalu Slovenská jar 2013

28. február 2013 - Priatelia, príďte si do Turčianskej galérie vypočuť naživo Ľubove skladby i autentické rozprávanie o jeho muzikantskej ceste, česko-slovenskej i britskej popovej a rockovej scéne, hudobných idoloch aj vlastných inšpiračných zdrojoch

10. máj 2012 - Ľubo bude hosťom literárno-hudobného podujatia spojeného s prezentáciou tvorby českých autorov Jakuba Chrobáka a Pavla Kotrlu, ktoré sa bude konať v letnej záhrade Turčianskej knižnice od 15-tej hodiny

26. apríl 2012 - Ľubo bude hudobným hosťom Autorského večera reprezentantov mladej slovenskej literatúry organizovaného Slovenským literárnym ústavom MS a Národným osvetovým centrom v rámci podujatí 46. ročníka Slovesnej jari (Martin, Biblická škola)

27. - 30. marec 2012 - Ľubo vytvoril hudobný sprievod v literárno-dramatickom historickom pásme "Ako ženy menili svet" realizovanom na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine v rámci podujatí Týždňa slovenských knižníc a Mesiaca knihy

8. marec 2012 - Ľubo bude hudobným hosťom prezentácie kníh spisovateľov a publicistov Igora Váleka a Petra Mišáka, ktorá sa uskutoční o 17- tej hodine v kníhkupectve Martinus žilinského obchodného centra Mirage

3. február 2012 - Ľubo vystúpi na XVII. Medickom a XIII. Turčianskom lekárskom plese
v Martine (Hotel Turiec)

február 2010 - Ľubo vystúpi na prvom celoslovenskom Plese vegetariánov v Martine